Varrás fogalmak

Öltés: Két egymást követő tűbeszúrás közötti távolság. A varrat legkisebb önálló része.

Öltés hosszúság: Két egymást követő tűbeszúrás közötti távolság mértéke. Az összevarrt anyagok továbbításának nagysága.

Öltés típus: A varrócérnák kapcsolódásának a módja.

Öltés sűrűség: 10 cm-ben levő varratra eső öltések száma.

Varrat: Egy vagy több varrócérnának, a varrt anyaggal és egymással való kapcsolódása során létrejött képződmény.

Varrat tipus: A varratok és öltéssorok kialakításának, a varrt kelmékkel és egymással való kapcsolódásának módja.

Varrat távolság: Két egymás mellett lévő öltéssor közötti távolság.

Varrat szélesség: A varratnak a varrat irányára merőleges mérete. Pl.: Cikk-cakk öltés.

Varrás: Művelet. Összeillesztés,behajtás,besodrás, egy vagy több anyagréteg összeerősítése ill. díszítése.

Varrás tipus: A kelmék összeillesztésének,behajtásának, besodrásának a módja. A varratok alkalmazásának és a varrások kialakításának a módja.

Varrásszélesség: Az anyag vágott szélétől, a tűbeszúrásig merőlegesen mért távolsága.

Behajtásszélesség: A behajtott kelmének a vágott széltől a hajtott élig mért távolsága.

Besodrásszélesség: A besodort kelmének, a levarrás helyétől a vágott szélig mért távolsága.

Tűzésszélesség: A varratnak a kelmeréteg szélétől, vagy a behajtott éltől a színoldalon mért távolsága a tűszúrásig.